Om oss

UnityWorks är ett proptech-bolag med visionen att utmana och i grunden förändra en av fastighetsbranschens viktigaste kärn-verksamheter och största kassflödesposter: hanteringen av ROT och underhåll.

Med vår lösning hjälper vi branschen att skapa en ny dynamik som baseras på transparens, partnerskap, innovation och hållbarhet.

Våra kunder är fastighetsägare som är i framkant och som vill bygga vidare på digitaliseringens möjligheter och utveckla sin verksamhet, sin bransch och det omgivande samhället

Så fungerar det

Vi ger fastighetsägare möjligheten att transformera sin hantering av ROT och underhåll. Genom digital spetsteknik och en rejäl dos förändring skapar vi stora värden – ekonomiska som organisatoriska – för fastighetsägare.

UnityWorks användarvänliga och molnbaserade lösning sätter fastighetsägaren och entreprenören på en gemensam plattform och ger fastighetsägarens olika intressenter verktygen att starta, driva och analysera sina projekt, sin portfölj, sin organisation och sina entreprenörer, allt i en integrerad process. Värdena som skapas för fastighetsägaren är stora: Kraftigt förbättrade kassaflöden, ökad intern effektivitet, insikter, och möjlighet till automatisering.

UnityWorks plattform är byggd med modern molnteknik med högsta möjliga säkerhet och i enlighet med gällande GDPR-lagstiftning. UnityWorks är vidare fullständigt integrerat med det avancerade kalkylverktyget MEPS och med andra marknadsledande verktyg för 3D-ritningar och besiktningar.

Som alltid är förändring krävande resa – därför hjälper vi er att komma igång och finns där för er längs vägen.

Stora värden, begränsad kontroll

Marknaden för ROT, reparation & underhåll

75
miljarder SEK omsätts årligen för ROT, reparation och underhåll
3
miljoner projekt genomförs varje år på uppdrag av fastighetsägare
20
miljarder SEK bedöms förloras p g a bristande kontroll och produktivitet

Vill ni veta vad vi kan göra för er? Kontakta oss redan i dag!